Moc czynna (P) - Nazywana również mocą użyteczną, moc czynna przetwarzana jest w trakcie wykonywania pracy w odbiornikach na energię cieplną, mechaniczną lub świetlną. Jednostką mocy czynnej jest Wat.
Moc bierna indukcyjna (QL) - moc niezbędna do działania niektórych urządzeń elektrycznych, jest ona pobierana z sieci i pulsuje pomiędzy źródłem energii i jej odbiornikiem, lecz nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło.
Moc bierna pojemnościowa (QC ) - moc oddawana do sieci, jest to składowa energii biernych związana z obecnością elementów pojemnościowych w układzie elektrycznym, takich jak oświetlenie led czy kondensatory.

Zapoznaj się z problemem mocy biernej pojemnościowej

Moc bierna jak sama nazwa wskazuje, jest mocą nie odgrywającą aktywnej roli w procesie wykorzystania mocy do zasilania odbiornika w energię. Odpowiada natomiast za magazynowanie energii pola magnetycznego i elektrycznego. Wyróżnia się dwa rodzaje mocy biernej i o ile generowanie mocy biernej indukcyjnej nie jest tak restrykcyjnie traktowane przez dystrybutorów, o tyle moc bierna pojemnościowa, która jest oddawana do sieci, jako składowa energii biernych związana z obecnością elementów pojemnościowych w układzie elektrycznym, takich jak oświetlenie led, staje się ogromnym problemem zarówno dla dystrybutorów jak i użytkowników.
Przepływ zbyt dużej ilości energii biernej w sieci elektroenergetycznej powoduje wzrosty lub spadki napięcia, zwiększa straty energii czynnej w transformatorach, sieciach oraz instalacjach odbiorczych, dochodzi do przekroczeń wymaganych parametrów napięcia zasilającego, pogarsza się jakość dostarczanej energii. To wszystko powoduje konieczność instalowania dodatkowych urządzeń, napraw, modernizacji. Dopuszczalny limit poboru mocy biernej wyrażony jest jako tg, który jest stosunkiem mocy biernej do mocy czynnej i nie powinien przekroczyć 0,4, tak jest w przypadku mocy biernej indukcyjnej. Kary za moc bierną pojemnościową nie mają dopuszczalnych progów i są obecnie naliczane za każdym razem, bez względu na ilość mocy, która zostanie wygenerowana.

Produkty firmy Perfand Led spełniają w ymogi zapisu „Ustawy z dnia 20 maja 2 016r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. 2020 poz.264)”, które zobowiązują Organy Publiczne do nabywania produktów zaliczanych do NAJWYŻSZEJ klasy efektywności energetycznej, jaka jest możliwa. Perfand Led posiada dwie grupy opraw w których stosuje źródła światła w wersji CLASSIC - 198lm/W oraz PREMIUM - 215lm/W.


Klasy efektywności energetycznej źródeł świat (w/g Ustawy z dnia 20.05.2016 o efektywności energetycznej)
Klasa efektywności energetycznej Całkowita skuteczność sieci zasilającej TM (lm/W)
A 210 ≤ TM
B 185 ≤ TM < 210
C 160 ≤ TM < 185
D 135 ≤ TM < 160
E 110 ≤ TM < 135
F 85 ≤ TM < 110
G ≤ TM < 85

Wymieniając oprawy sodowe na energooszczędne ledy nie tylko zaoszczędzisz do 65% energii elektrycznej. Możesz zyskać 30% dodatkowej oszczędności poprzez zaprogramowanie oprawy tak aby w rożnej porze nocy świeciła zmniejszoną mocą.

PROPOZYCJA ZAMIENNIKÓW LAMP SODOWYCH NA OPRAWY LEDOWE PO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ POJEMNOŚCIOWEJ

Oprawa sodowa Moc czynna [W] Moc bierna pojemnościowa [Var] Moc bierna indukcyjna [Var] PF tg Ø Strumień [lm] Efektywność [lm/W] Współczynnik oszczędności
70W 87 0 46,5 0,88 0,53 4524 52 3,22
odpowiednik oprawa LED 27 0 4,5 0,98 0,17 4590 170 3,22
Oprawa sodowa Moc czynna [W] Moc bierna pojemnościowa [Var] Moc bierna indukcyjna [Var] PF tg Ø Strumień [lm] Efektywność [lm/W] Współczynnik oszczędności
100W 112 0 56 0,9 0,5 5936 53 3,3
odpowiednik oprawa LED 34 0 15,2 0,99 0,15 6018 177 3,3
Oprawa sodowa Moc czynna [W] Moc bierna pojemnościowa [Var] Moc bierna indukcyjna [Var] PF tg Ø Strumień [lm] Efektywność [lm/W] Współczynnik oszczędności
150W 179 0 57 0,95 0,32 11456 64 2,8
odpowiednik oprawa LED 63 0 11 0,99 0,18 11466 182 2,8
Oprawa sodowa Moc czynna [W] Moc bierna pojemnościowa [Var] Moc bierna indukcyjna [Var] PF tg Ø Strumień [lm] Efektywność [lm/W] Współczynnik oszczędności
250W 276 0 240 0,74 0,87 16836 61 3,1
odpowiednik oprawa LED 90 0 13 0,99 0,15 16650 185 3,1

Faktyczne skutki wymiany oświetlenia

Oczywiście wymiana oświetlenia sodowego na energooszczędne ledy jest jak najbardziej wskazana, zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę korzyści takie jak:
• Energooszczędność- wydajność lepsza nawet do 80%, co się przekłada na niższe rachunki;
• Trwałość- mniejsza awaryjność, mniejsze koszty eksploatacji i serwisu;
• Jakość- światło płynące z lamp jest jaśniejsze, bardziej naturalne, lepiej odwzorowuje kolory
• Możliwość synchronizacji z nowoczesnymi systemami sterowania.

Problemy związane z wymianą oświetlenia

Poza korzyściami pojawią się również problemy, jak poniżej, które przy wybraniu lamp słabej jakości mogą się kumulować:
• Generowanie mocy biernej pojemnościowej- opłata za energię elektryczną może znacznie wzrosnąć, za każdy Var, odbiorca zapłaci trzykrotność obowiązującej stawki energii czynnej;
• Konieczność wykonywania dodatkowych audytów sieci, w celu zlokalizowania występowania mocy biernej pojemnościowej;
• Konieczność wykonywania kosztownych kompensatorów zbiorczych wymaga zastosowania zaawansowanych układów sterowania.

Co oferujemy

Aby uniknąć wszystkich problemów podczas wymiany oświetlenia wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku z rozwiązaniem, które jest bez kosztowe, ponieważ znajduje się w samej oprawie. Jako producent oświetlenia proponujemy w swojej ofercie oprawy uliczne z serii STR 2, które są bezpośrednio wyposażone w kompensatory mocy biernej pojemnościowej. Jest to autorskie rozwiązanie, opracowane w naszej podwrocławskiej fabryce. To rozwiązanie eliminuje wszystkie problemy mogące się pojawić po wymianie oświetlenia.
Jako polski producent oświetlenia led, dysponujemy kadrą specjalistów w dziedzinie inżynierii oświetlenia, służących bezpłatnym wsparciem na etapie projektowania, zamówień publicznych jak i doborze optymalnego rozwiązania oświetleniowego.

STR 2 N1 Moc 15-50W

Oprawa Moc [W] Lm/W Strumień oprawy IK Gwarancja
STR N1 15 - 25 165 4120 lm 09 10 lat
STR N1 20 - 40 173 6930 lm 09 10 lat
STR N1 40 - 50 168 8390 lm 09 10 lat

STR 2 N2 Moc 50-100W

Oprawa Moc [W] Lm/W Strumień oprawy IK Gwarancja
STR N2 50-80 172 13760 lm 09 10 lat
STR N2 80-100 174 17400 lm 09 10 lat

STR 2 N3 Moc 100-145W

Oprawa Moc [W] Lm/W Strumień oprawy IK Gwarancja
STR N3 100-115 177 20355 lm 09 10 lat
STR N3 115-145 174 25230 lm 09 10 lat

Zgodność z wymogami

Nasze oprawy posiadają certyfikację Enec, Enec+, Zhaga D4i, CE oraz wszystkie inne deklaracje i atesty.


Copyright © 2023 — Perfand Led. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyślij swoje CV

Rozpatrzymy każdą kandydaturę.