Strona główna » Blog » Pulsacyjny metoda doświetlania roślin
BLOG

Pulsacyjny metoda doświetlania roślin

Autorska metoda unikatowa na skalę światową

W naturze możemy zaobserwować, że energia świetlna nie dociera do roślin w sposób ciągły. Na ilość i długość naświetlania ma wpływ wiele czynników, jak na przykład pora roku czy też warunki atmosferyczne – zachmurzenie. Ponadto ze względu na budowę, same rośliny mogą ograniczać odbiór promieni słonecznych – nachodzące na siebie liście oraz usytuowanie poszczególnych roślin. W odpowiedzi na te zjawiska doszliśmy do wniosku , że możemy je wykorzystać kreując technologię, naśladując naturę. Tak powstał autorski, unikatowy w skali światowej, pulsacyjny system doświetlania roślin. Opiera się on na modulacji światła o spektrum odpowiednim dla danej uprawy. W naszej ofercie wykorzystując metodę pulsacji znajduje się seria Horti 2, która skierowana jest do upraw szklarniowych oraz specjalistycznych.

Rola światła

Światło odgrywa niezbędną rolę w życiu i rozwoju wszystkich roślin. Fotosynteza to proces w którym niezbędna jest energia słoneczna / światło. Bez tego elementu nie są wytwarzane związki organiczne stanowiące główne źródło odżywiania rośliny czyli glukozę oraz tlen, który następnie uwalniany jest bezpośrednio atmosfery. Niestety w okresie jesień-zima-wiosna dni są krótsze co przekłada się na mniejszą ilość docierającej do rośliny energii słonecznej.

Pulsacyjny metoda doświetlania roślin

 • Na czym polega?

Zastosowanie oprawy emitującej światło pulsacyjne zapewnia okresami zmniejszone natężenie, wywoływać efekt fotoinhibicji, które pozwala na regenerację aparatu fotosyntetycznego (odciążenie go) i zapewnia jego lepsze przygotowanie na przyjęcie i efektywne wykorzystanie światła o wyższym natężeniu. W ten sposób ‘gospodarka energią’ przez roślinę staje się bardziej efektywna.

Film przedstawia wizualizację (sposób działania) systemu technologii pulsacji ????

https://www.youtube.com/watch?v=9cm8IzKlO7k

 • Dlaczego akurat modulacja źródłem światła?

Chloroplasty w komórce roślinnej są odpowiedzialne za fotosyntezę i posiadają pewną inercję w czasie poruszania się w niej. Pod wpływem mocnego światła chloroplasty starają się przemieścić w pobliże nieoświetlonych ścian komórki – do tego potrzebny jest czas. U większości gatunków kontrolowane są one przez rodzinę fotoreceptorów światła niebieskiego — fototropiny. W odpowiedzi na słabe światło niebieskie chloroplasty przemieszczają się w reakcji akumulacji do ścian komórki prostopadłych do kierunku padania światła, przyjmując tzw. położenie płaskie.

 • W praktyce

W badaniu przeprowadzonym na (Rzodkiewniku pospolitego) Arabidopsis natężenie światła niebieskiego wywołujące reakcję akumulacji zawiera się w przedziale od 0,07 do 3,6 μmol/m2s. Reakcja ucieczki od światła występuje podczas naświetlania roślin silnym światłem niebieskim. W takich warunkach chloroplasty lokują się wzdłuż ścian oświetlonych najsłabiej, przyjmując tzw. położenie profilowe. Przy około 140 μmol/m2s następuje wysycenie reakcji, co oznacza że maksymalna liczba chloroplastów osiąga położenie profilowe, a dalszy wzrost natężenia światła nie powoduje już zmian w układzie chloroplastów. Reakcji akumulacji towarzyszy spadek, natomiast reakcji ucieczki — wzrost transmisji światła przez liść.

Pulsacyjny metoda doświetlania roślin

 • Głównym cel metody

Głównym założeniem pulsacyjnej metody jest to, aby chloroplasty zaabsorbowały jak największą dawkę światła, minimalizując poziom stresu. Naszym zamierzeniem jest optymalizacja promieniowania, któremu poddawane są uprawy. Przemyślana konstrukcja lamp LED Horti do upraw roślinnych umożliwia emitowanie światła o optymalnym dla roślin składzie widma optycznego.

Pulsacyjny metoda doświetlania roślin

 • Do jakich upraw można zastosować oprawy Horti 2?

Każda roślina potrzebuje światła. Różne gatunki roślin wymagają odmiennej ilości światła. Dlatego ważna jest wysokość umieszczenia i rozmieszczenie lamp (Ile opraw i na jakiej wysokości należy wykorzystać, aby dostarczyć optymalną ilość światła). Nasza seria Horti 2 składa się z opraw technicznie przeznaczonych do różnych rodzajów upraw na przykład: uprawy typu: indoor, growbox, wertykalne, hydroponiczne i aeroponiczne. Głównym kryterium wprowadzającym różnorodność w naszej ofercie jest strumień świetlny oraz spektrum. Każda z naszych oprawy ma możliwość dowolnego doboru spektrum zależności do jej docelowego przeznaczenia. Oprawy Horti dostarczają wizualnie białe światło, bezpieczne dla oczu. Są jednak wzbogacone diodami o kolorach odpowiadających potrzebom roślin, dla których są przeznaczone.

Pulsacyjny metoda doświetlania roślin

 • Co z efektywnością i kosztami eksploatacji?

Oprawy Horti posiadają opatentowany system modulacji światła czyniąc ją jeszcze bardziej oszczędnymi w porównaniu do lamp wykonanych w tradycyjnej technologii LED, dzięki ciągłej pulsacji, średnia moc oprawy to 100W. Dzięki temu generowane są bardzo niskie koszty doświetlania. Zastosowanie impulsowego strumienia świetlnego oprawy gwarantuje duże oszczędności w zużyciu energii elektrycznej wynoszące powyżej 50% w stosunku do oświetlenia stałego LED, jednocześnie pobudzając rośliny do wzmożonego wzrostu.

Pulsacyjny metoda doświetlania roślin

 • Czy są dowody na wiarygodność metody pulsacji?

Zdajemy sobie sprawę, że opracowana przez nas metoda pulsacji jest unikatowa w skali świata dlatego najważniejszą kwestią było udokumentowanie wyników i urzeczywistnienie zalet opraw.   Opracowanie technologii doświetlanie pulsacyjnego, wdrożonego przez firmę Perfand LED, poprzedzone było badaniami w krakowskim Instytucie Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk. Badania prowadziły dr hab. prof. nadzw. Anna Janeczko oraz dr Monika Kula-Maximenko.

Tematy badań: “Zmiany fizjologiczno-biochemiczne u wybranych roślin użytkowych w zależności   od spektrum i natężenia światła”, “Ocena wzrostu i wydajności fazy jasnej fotosyntezy (PSII) roślin papryki i bazylii uprawianych pod lampami Perfand LED”. Badania trwają od 2018 roku. Rośliny oświetlane są lampami HPS 2x400W, oprawą LED 80W ze stałym strumieniem światła i  oprawą LED 200/30W (średnia moc 90W) z modulacją światła. We wszystkich trzech doświadczeniach średni strumień świetlny na roślinach wynosił 250µmol.

Pulsacyjny metoda doświetlania roślin

Rodzaje typu opraw Horti 2

Horti 2 – is a luminaire designed to illuminate greenhouse crops. Power of a single luminaire: 200 W / 20 W.

Horti 2 VT – is a luminaire designed for lighting for vertical crops. The set consists of 10 tubes. Power of the set: 265 W / 35 W.

Horti 2 LN – is a linear luminaire designed to illuminate Cannabis crops. Thanks to its clever design, the luminaire is also available in a set of 4. Power of a single luminaire: 200 W / 20 W.

Horti 2 SQ – is a luminaire designed to illuminate greenhouse crops, growboxes and potted plants. The luminaire also comes in a set of 4 pieces. Power of a single luminaire: 100 W / 20 W.

Pulsacyjny metoda doświetlania roślin

Przykłady realizacji

Po pozytywnym przejściu testów laboratoryjnych oprawy Horti 2 są testowane w warunkach szklarniowych. W tym zakresie współpracujemy z ogrodnikami w Polsce i za granicą (m.in. w Finlandii, Szwecji, a także na Islandii).

Pulsacyjny metoda doświetlania roślin

Nie zatrzymujemy i stale poszerzamy zakres badań o nowe gatunki roślin, aby doskonalić nasze produkty.

Zalety systemu pulsacji w oprawach Horti 2

 • Warunki świetlne zapewniane przez badane lampy LEDowe stymulują procesy rozwojowe roślin;
 • Finalnie testowane rośliny posiadały większą masę i wyraźnie ciemniejsze zabarwienie, co wskazuje na większe nagromadzenie asymilatów;
 • Zaobserwowano również bardzo dobre ukorzenianie sadzonek;
 • Plantatorzy podkreślają też, iż impulsowy charakter światła oraz białą barwę światła LED pozwala na swobodną i nieuciążliwą pracę pracowników w naświetlanych obiektach;
 • Badania przeprowadzone we współpracy z Polską Akademią Nauk dowiodły, że na przetestowanych roślinach światło impulsowe opatentowane przez Perfand LED jest bardziej efektywne niż światło stałe LED i światło tradycyjne dostarczane przez HPS;
 • Energooszczędne moduły LED pozwalają na znaczne obniżenie kosztów związanych z energią elektryczną.
 • Dodatkowo metoda pulsacji eliminuje zagrożenie przegrzania się powierzchni liści oraz kwiatów.

Powyższe zalety wynikają z doświadczeń oraz badań wykonanych we współpracy z Instytutem Fizjologii Roślin PAN oraz opinii plantatorów, którzy testowali naszą technologię. Dążymy do tego, aby nowe produkty zostały przebadane i przetestowane przez specjalistów z branży oświetleniowej, jak i zwykłych użytkowników. Opinie i recenzje są dla nas ważnym źródłem informacji, które wnikliwie analizujemy. Na ich bazie powstają nasze kolejne produkty i realizacje.


Zachęcamy do wysłuchania wykładów przedstawicielek Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać ich wykładów na temat fizjologicznych podstaw doświetlania pulsacyjnego. W nagraniu dowiesz się o badaniu z wykorzystaniem technologii na przykładzie uprawy pomidorów malinowych.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat danego modelu opraw LED do doświetlania roślin w szklarni, to serdecznie zachęcamy do sprawdzenia karty produktu, a także zapraszamy do kontaktu. Każdy klient może liczyć na profesjonalne wsparcie z naszej strony.

Ikony

Copyright © 2023 — Perfand Led. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyślij swoje CV

Rozpatrzymy każdą kandydaturę.