AURE ZK

Oprawy serii AURE ZK przeznaczone są do oświetlenia cel więziennych, miejsc narażonych na szczególne akty wandalizmu oraz obszarów gdzie panują trudne warunki pracy.

Przykładowe zastosowanie:
Cele więzienne, areszty policyjne, zakłady poprawcze dla młodzieży jak i przejścia podziemne i inne ciągi komunikacyjne.