UNIKALNY SYSTEM OŚWIETLANIA ROŚLIN PERFAND LED – HORTI

Firma PERFAND LED zaprojektowała oprawę HORTI A do rozsad i HORTI B do wzrostu roślin. Obie oprawy świecą światłem białym. HORTI A świeci zwiększonym strumieniem barwy niebieskiej oraz czerwonej i jest przeznaczona do rozsad. Natomiast HORTI B świeci zwiększonym strumieniem barwy czerwonej i jest przeznaczona do wzrostu roślin. Barwa światła emitowana z tych opraw pozwala na swobodną prace ludzi.

Oprawy te posiadają opatentowany system modulacji światła czyniąc ją jeszcze bardziej oszczędnymi w porównaniu do lamp wykonanych w tradycyjnej technologii LED – średnia moc oprawy- 90W. Bardzo niskie koszty doświetlania.

                   

HORTI A (czytaj więcej)                                 HORTI B (czytaj więcej)

 

Prowadzimy badania w Instytucie Fizjologii Roślin w Polskiej Akademii Nauk dotyczące oświetlenia roślin. Do badań wytypowano dwie odmiany bazylii i dwie odmiany papryki. Badania trwają już kilka miesięcy. Rośliny oświetlane są lampami HPS 2x400W, oprawą LED 80W ze stałym strumieniem światła i oprawą LED 200/30W (średnia moc 90W) z modulacją światła. We wszystkich trzech doświadczeniach średni strumień świetlny na roślinach wynosił 250µmol.

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OPRAW HORTI

HORTI A (czytaj więcej)                                 HORTI B (czytaj więcej)

 

DLACZEGO MODULACJA ŚWIATŁA

Zastosowanie lampy emitującej światło zmodulowane zapewnia okresami zmniejszone natężenie, które pozwala na regenerację aparatu fotosyntetycznego (odciążenie go) i zapewnia jego lepsze przygotowanie na przyjęcie i efektywne wykorzystanie światła o wyższym natężeniu. W ten sposób ‚gospodarka energią’ przez roślinę staje bardziej efektywna.

Chloroplasty w komórce roślinnej są odpowiedzialne za fotosyntezę i posiadają pewną inercję w czasie poruszania się w niej. Pod wpływem mocnego światła chloroplasty starają się przemieścić w pobliże nieoświetlonych ścian komórki – do tego potrzebny jest czas. Firma Perfand LED w swoich oprawach wprowadziła modulację  strumienia świetlnego, który ma za zadanie, aby chloroplasty zaabsorbowały jak największą dawkę światła.

Podczas gdy oprawa emituje małą ilość strumienia świetlnego, chloroplasty eksponują się na światło, zajmując miejsce w pobliżu dobrze oświetlonych ścian komórki. W momencie gdy lampa przełączy się na silny strumień świetlny, starają się one „uciec” z pod jego działania w pobliże mniej oświetlonych ścian komórki, ale ich inercja na to nie pozwala. Czas emisji naświetlania jest odpowiednio krótki, dlatego chloroplasty są wyeksponowane na światło i nie są w stanie „uciec” spod jego działania. Po czym ponownie następuje faza ciemna modulacji, a chloroplasty ponownie przemieszczają się w pobliże dobrze oświetlonych ścian komórek itd..

 Można powiedzieć, że w naturze rośliny się na wzajem przejściowo cieniują, liść nachodzi na liść, przesłanianie słońca przez chmury etc. Nasz lampa lepiej oddaje naturę niż stałe światło ciągle.

HORTI A (czytaj więcej)                                 HORTI B (czytaj więcej)

 

WIDMO ŚWIATŁA

  • Natężenie i spektrum światła są czynnikiem determinującym procesy komórkowe, wzrost, i rozwój roślin. Czerwone i niebieskie światło ma największy wpływ na wzrost roślin, ponieważ jest głównym źródłem energii dla asymilacji CO2 w procesie fotosyntezy.
  • Światło niebieskie decyduje m.in. o biosyntezie chlorofilu i rozwoju chloroplastów, ruchach aparatów szparkowych. Oraz na rozwój liścieni i liści, fototropizm i terminów kwitnienia
  • Światło czerwone jest niezbędne do rozwoju roślin w tym rozwoju aparatu fotosyntetycznego, ponadto wpływa na wzrost łodygi
    i tworzenie pąków
  • Światło UV może poprawiać odporność na choroby i zmieniać wybarwienie liści.

HORTI A (czytaj więcej)                                 HORTI B (czytaj więcej)